Σεμινάρια – Custom made

Σεμινάρια με τις δικές σας προδιαγραφές, ακριβώς για τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης!

Η iCon International Training βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της στη διοργάνωση σεμιναρίων για επαγγελματίες σε όλους τους τομείς Διοίκησης των Επιχειρήσεων αναλαμβάνει την οργάνωση και προσφορά σεμιναρίων, που σχεδιάζονται συγκεκριμένα για τις ανάγκες της επιχείρησής σας, ώστε να καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. Τα σεμινάρια μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ / ΟΑΕΔ.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

– Σεμινάρια για μια πληθώρα αντικειμένων σχετικών με τη διοίκηση επιχειρήσεων.
– Μπορούν να καλύπτουν πλατιά πεδία γνώσεων ή να είναι ειδικευμένα.
– Προγράμματα σχεδιασμένα για τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.
– Στον χρόνο, τόπο, ωράριο και διάρκεια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης.
– Με έμπειρους και ειδικευμένους εισηγητές.
– Με χρήση νέων τεχνολογιών και παροχή υλικού.
– Με δυνατότητα καταγραφής του σεμιναρίου για παρακολούθηση από απόσταση.
– Σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επαφή με το ειδικευμένο μας προσωπικό στα τηλέφωνα 210 – 92 48 534 και στο email info@icon.gr

    Please prove you are human by selecting the cup.

    elGreek