Προπτυχιακά στην Ελλάδα

Σπουδές για πτυχίο στην Ελλάδα

Το πρωτοποριακό προπτυχιακό πρόγραμμα Bachelor σε θέματα Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων (International Business and Management Studies) του Πανεπιστημίου HZ, του πρώτου Ολλανδικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα που δίνει την δυνατότητα στους σπουδαστές να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την επαγγελματική επάρκεια και την διεθνή εμπειρία! Το πρωτοπόρο curriculum του προγράμματος, πραγματοποιείται και στις δύο χώρες, και περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση!

Bachelor in International Business and Management Studies

Bachelor in International Business and Management Studies

Το πρωτοποριακό προπτυχιακό πρόγραμμα Bachelor σε θέματα Διεθνούς Διοίκησης Επιχειρήσεων (International Business and Management Studies) του Πανεπιστημίου HZ, του πρώτου Ολλανδικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα που δίνει την δυνατότητα στους σπουδαστές να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την επαγγελματική επάρκεια και την διεθνή εμπειρία! 

elGreek